06 - 439 87 086 info@streamz.nl

StreamZ

HR oplossingen met praktische meerwaarde voor uw bedrijf

Portfolio HR Services

StreamZ ondersteunt ondernemers op het soms risicovolle snijvlak van mens en organisatie. In een goede afstemming
tussen beide ligt de kiem van groei en bloei. Betrokkenheid, tempo en altijd een praktische aanpak kenmerken StreamZ.
Een gewilde partner voor iedere ondernemer die geen onnodige risico’s wil lopen en HR op orde wil hebben.

HR Consultancy

Wenst u inzicht in uw personele mogelijkheden bij krimp, groei, veranderende wetgeving of omstandigheden? Ziet u redenen voor niet-alledaagse of zelfs ingrijpende veranderingen binnen uw bedrijf?

Stelt een bedrijfsovername, fusie, outsourcing, doorstart of internationalisering u voor personele vraagstukken? Val dan terug op de kracht van StreamZ: een ervaren partner die uw taal en die van uw medewerkers spreekt.

HR op afstand

Met StreamZ heeft u uw eigen HR afdeling op afstand en zo nodig bij u op locatie. Alle dagelijkse HR activiteiten worden door StreamZ, in nauw overleg met u, uitgevoerd en gedocumenteerd.

Ondernemen in een 24-uurs economie, internationaal zaken doen en snel wijzigende marktomstandigheden vragen om een flexibele HR inzet. Daarom werkt StreamZ waar en wanneer dat voor u nodig is. Ook internationaal.

Interim HR Management

Kampt uw HR afdeling met een capaciteitsvraagstuk? Komt u tijdelijk handen, aansturing of expertise tekort? Streeft u naar continuïteit of juist naar vernieuwing? Is er achterstallig werk? Doet u als ondernemer HR er even bij?

StreamZ biedt u een tijdelijke oplossing voor vervanging, extra werkkracht of als kwartiermaker voor een opvolger. Een snelle start met de werkzaamheden maar ook een snelle afbouw en nazorg, wanneer opvolging geregeld is, passen binnen de flexibele aanpak van StreamZ.

HR Project Management

Fusie? Bedrijfsovername? Outsourcing? Reorganisatie? Faillissement? Doorstart? Certificering? Verandering van functies of arbeidsvoorwaarden? Scholingsprogramma’s? Overleg en onderhandelingen met Ondernemingsraad of vakbonden? Implementatie van een Sociaal Plan of een nieuwe CAO?

Ingrijpende trajecten vragen om een planmatige en betrokken benadering. StreamZ versterkt uw HR afdeling met kennis, kunde en procesbegeleiding. Van tekentafel tot uitvoering en evaluatie.

Groepscoaching

Heeft uw HR afdeling de ambitie zichzelf steeds verder te ontwikkelen om nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden? Kan de HR functie nog passender gemaakt worden bij de ontwikkelingsfase van uw bedrijf? Heeft u de wens HR nog steviger te verankeren?

StreamZ ondersteunt uw HR afdeling met best practices, nieuwe inzichten en humor. Uw HR afdeling wordt werkende weg begeleid van de bestaande naar de gewenste situatie.

Individuele Counseling en Coaching

Het gaat niet goed met uw medewerker. Thuis of op het werk. Het liefst ziet u uw medewerker weer lachen. U mist nu een vaste waarde in uw team en u vraagt zich af of dit vanzelf over gaat. U gunt uw medewerker de praktische steun en reflectie die nu zo hard nodig is.

StreamZ helpt uw medewerker op passende wijze met het verkrijgen van inzicht en het toewerken naar oplossingen. Er wordt gewerkt aan een snelle verbetering van de situatie en aan de versterking van het zelfredzaam vermogen.

Loopbaanbegeleiding

Uw medewerker is toe aan iets anders of heeft het gevoel dat het huidige takenpakket niet meer helemaal passend is. Of u ziet zich gedwongen afscheid te nemen maar u wilt uw medewerker wel ondersteunen in het vinden van ander werk dat passend is.

Een vloeiende overgang van de ene naar de andere baan of takenpakket, binnen of buiten uw bedrijf, kan worden ingeleid door een zorgvuldige voorbereiding. StreamZ geeft uw medewerker inzicht en overzicht en zonodig ook sollicitatietraining.

Trainingen en Workshops

U vindt het belangrijk dat uw medewerkers behendig zijn in het omzeilen van obstakels en het nemen van hindernissen die nu eenmaal voorkomen, zowel in het werk als in het leven van alledag. Hoe vaardiger uw medewerkers hierin zijn, hoe meer uw werkprocessen ongestoord kunnen doorlopen.

De trainingen en workshops van StreamZ zijn praktisch en toch professioneel. Levendig en leerzaam. Het geleerde is direkt toepasbaar, dus u en uw medewerkers plukken er meteen de vruchten van. Ook in-company en maatwerk ter verhoging van uw effectiviteit.

Wat kan er nog meer?

Naast bovengenoemde diensten biedt StreamZ nog méér mogelijkheden voor incidentele of structurele interventies.

  • Heeft u behoefte aan enthousiasmerende begeleiding van een team in tijden van verandering?
  • Zoekt u naar manieren om uw medewerkers en hun leidinggevenden effectiever te laten samenwerken?
  • Houdt u uw handen en hoofd liever vrij en kiest u voor het gemak van procesbegeleiding bij brainstorm- en strategiesessies?

Er is veel mogelijk bij StreamZ. Nieuwsgierig? Laat u gratis en geheel vrijblijvend informeren.