06 - 439 87 086 info@streamz.nl

StreamZ

Hierom!

Kijk op mensen

Zo veel mensen, zo veel verschillende levens. Maar één ding hebben we allemaal gemeen. Het stroomt!

Vaak als een rustig kabbelend riviertje maar soms ook kom je in een stroomversnelling of een woeste waterval terecht. En dan is het prettig om de juiste instrumenten in handen te hebben om op koers te blijven.

Dat je een prettig en comfortabel leven kunt hebben, vaak met maar kleine aanpassingen in je gedrag, is één van de eyeopeners die mensen tijdens onze trainingen en coaching ervaren.

Kijk op zaken

U vindt het belangrijk dat uw HR zaken worden behandeld op een manier die bij uw bedrijf past.

U ziet HR als een krachtige ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen. Een goede afstemming tussen HR en andere bedrijfsprocessen is voor u noodzakelijk.

U hoort uw medewerkers tussen de bedrijven door graag lachen.

En uiteraard wilt u snel kunnen schakelen en daarbij ook kunnen vertrouwen op een goed eindresultaat.

Doel

Mensen hebben een prettig contact en interactie met andere mensen EN met zichzelf nodig om zich goed te voelen.

Maar juist in dat contact ontstaan vraagstukken wanneer het niet lekker loopt. Met anderen, als we de juiste snaar niet weten te raken of met onszelf als we merken dat onze inspanningen niet leiden tot het resultaat dat we voor ogen hebben.

Je wilt grip hebben op je bezigheden, je relaties, genieten van het nu en vertrouwen op de toekomst. En je wilt handiger worden op allerlei terreinen van het dagelijkse leven.

Doel

Staat uw bedrijf in volle bloei of verkeert het nu juist in zwaar weer? Met onze integere en doortastende aanpak wordt u ondersteund om in goede en in slechte tijden de juiste HR koers uit te zetten en te behouden.

StreamZ wil juist ook het midden- en kleinbedrijf, met verhoudingsgewijs grotere HR risico’s, toegang bieden tot HR op hoog niveau.

Wij leveren slimme en behapbare oplossingen voor uw HR vraagstukken. Nieuwsgierigheid, een zakelijke insteek, compassie en humor gaan hierbij hand in hand.

Uitgangspunten

Jij bent okay. Altijd al geweest ook. Al heb je daar zelf soms je bedenkingen bij. Wie niet?

Het is jammer dat veel van die praktische vaardigheden die ervoor zorgen dat je makkelijk door je leven laveert niet tot het standaard vakkenpakket op school behoren. En zoals iedereen weet: kleine aanpassingen in je gedrag kunnen al leiden tot grote veranderingen in je resultaten.

Jij ziet ook het nut van het finetunen van je gedrag en vaardigheden om weer een stap te kunnen maken. Vaardigheden die zowel privé als in het werk altijd van pas komen.

Uitgangspunten

Iedere dag weer gaat u de uitdagingen op uw markt aan. U wordt geconfronteerd met verwachte en onverwachte ontwikkelingen waar u adequaat op in wilt spelen. Uw medewerkers zijn hierin vaak de doorslaggevende factor. U wilt uw team tot bloei laten komen.

Ondernemen in een 24-uurs economie, snel wijzigende marktomstandigheden of acute gebeurtenissen binnen uw bedrijf vragen om een flexibele HR inzet.

Daarom werkt StreamZ wanneer dat voor u nodig is.

Werkwijze

Soms is iets al vaker voorbij gekomen maar door de manier waarop het nu gebracht wordt, komt het opeens wél bij je binnen.

Hoe vaak wij niet horen “had ik dat maar eerder geweten”. Het gaat niet alleen om leren maar juist ook om proefondervindelijk ervaren, evalueren en verder perfectioneren.

Door onze individuele aanpak, óók tijdens groepstrainingen, is ieder programma ook écht op jou toegesneden.

Werkwijze

Vanuit bedrijfskundig perspectief worden uw organisatorische en sociale vraagstukken vlot en deskundig geanalyseerd. Adviezen komen in begrijpelijke taal met een hoge mate van realiteitszin en praktische toepasbaarheid.

Snel, goed onderbouwde besluiten nemen of risico’s indammen? Wij koppelen tempo aan degelijkheid, wijzen op risico’s en quick wins en zorgen voor inzicht in effectiviteit en consequenties van te nemen maatregelen.

De mensen van StreamZ        

Dianne Moester MBA

Dianne Moester MBA

HR Consultancy│Training│Coaching Oprichter StreamZ HR Consultancy en Mede-oprichter StreamZ Trainingen

 

Dianne Moester heeft een gedegen, praktische én academische, achtergrond in HR en bedrijfskunde. Ervaring werd opgebouwd in eindverantwoordelijke HR posities binnen zeer grote en kleinere bedrijven in ondermeer de zakelijke dienstverlening, ICT, B2B en B2C marketing, verzekeraars, overheid, onderwijs, zorg, industrie, media, reclame, handel en projectmanagement in binnen- en buitenland.

Dianne beschikt over een bijzondere expertise in het begeleiden van bedrijven in fases van sterke krimp en snelle groei. Veel ervaring is opgebouwd met fusies, overnames, outsourcing en doorstarten na faillissement. En met het trainen en begeleiden van medewerkers als krachtig middel ter ondersteuning van al deze veranderingen.

StreamZ HR Consultancy werkt nauw samen met een keur aan specialisten om ieder HR gerelateerd vraagstuk vanuit de juiste invalshoeken te belichten.

Het, door coaching en training, versterken van mensen in werk- en levenssituaties is gaandeweg een belangrijke pijler geworden naast de bestaande HR Consultancy werkzaamheden. Hieruit is de samenwerking met Erna Reinsma voortgekomen en dit heeft geleid tot de oprichting van StreamZ Trainingen.

Erna Reinsma heeft een schat aan ervaring in het begeleiden van leerlingen met een speciale onderwijs behoefte. Collectief en individueel ondersteunt zij leerlingen in de aanloop naar het betreden van de arbeidsmarkt. Hierbij besteedt zij bijzondere aandacht aan een gezond zelfbeeld en het vergroten van het zelfvertrouwen. Zij begeleidt leerlingen in het leren omgaan met verwachtingen en weerstanden en geeft trainingen op het terrein van communicatieve en sociaal emotionele vaardigheden.

Erna beschikt over een breed repertoire aan methodieken om gedragsverandering tot stand te brengen. De laatste jaren is Erna zich meer gaan richten op het terrein van persoonlijke groei bij volwassenen. Met een natuurlijke gedrevenheid, enthousiasme en inlevingsvermogen weet zij mensen in hun kern te raken en aan te zetten tot beweging.

Deze gedeelde eigenschappen hebben Erna Reinsma en Dianne Moester ertoe gebracht hun coachings- en trainingsactiviteiten onder te brengen in StreamZ Trainingen, om daarmee meer bedrijven en particulieren te versterken, zowel zakelijk als privé.

Erna Reinsma

Erna Reinsma

Onderwijs│Training│Coaching en Mede-oprichter StreamZ Trainingen